Agenție Marketing Business Art

Politica cookie-uri

www.lauradobrota.ro folosește „cookie”-uri pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina-sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul/utilizatorul s-a conectat la www.lauradobrota.ro, cu scopul de a întelege cum folosesc vizitatorii pagina noastra web.

 • „Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării serviciilorde care utilizatorul se bucură prin navigarea pe internet, cum ar fi personalizarea anumitor setări precum limba în care este vizualizat un site.
 • „cookie”-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback important asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori;
 • îmbunătățesc eficiența publicității online.
 • „Cookie”-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi prelucrate șinu identifică personal utilizatorii de Internet.

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor în vigoare. Prin utilizarea www.lauradobrota.ro, sunteți de acord cu aceste condiții. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați condițiile de utilizare ale www.lauradobrota.ro, vă rugăm să părăsiți site-ul www.lauradobrota.ro.

www.lauradobrota.ro este administrat de Laura Dobrotă, domiciliată în Sibiu.

Scopul permis pentru utilizarea www.lauradobrota.ro

este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Nu sunt permise:
1. copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, a materialelor și informațiilor existente pe site-ul www.lauradobrota.ro;

 1. încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site;
 2. 3. încercarea de a interveni în funcționarea serveruluide hosting lauradobrota.ro
 3. folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul www.lauradobrota.ropentru trimiterea de e-mailuri comerciale (spam).

Drepturile de autor (Copyright)

Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut de Laura Dobrotă. Niciun material de pe www.lauradobrota.ro nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea explicită, scrisă a Laurei Dobrotă. În caz contrar, e implicată răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Obligațiile de înregistrare

Pentru a putea trimite un mesaj pe www.lauradobrota.ro, trebuie să introduceți datele dumneavoastră pe site-ul www.lauradobrota.ro.

În utilizarea serviciului, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale, complete și nealterate despre dumneavoastră.

Politica de confidențialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum si ale predeverilor Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date („GDPR”), Laura Dobrotă are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Categorii de date ce pot fi prelucrate:

 • In momentul abonarii la newsletter-ul Laura Dobrotă: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • In momentul completarii formularului de contact disponibil pe www.lauradobrota.ro: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail;

Scopuri de prelucrare a datelor personale

 • marketing: transmiterea de newsletter-e abonatilor prin mijloace de comunicare precum e-mail, telefon;
 • in scopul imbunatatirii serviciilor oferite de Laura Dobrotă.
 • gestionarea relaţiilor cu clienţii
 • oferirea de răspunsuri în cazul completării formularului de contact
 • participarea la concursurile si campaniile organizate online de catre Laura Dobrotă;

Vom păstra datele dvs. personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd altfel.

Laura Dobrotă asigură și implementează măsurile tehnice şi organizatorice de securitate impuse de lege şi de standardele industriei.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un e-mail la office@lauradobrota.ro. Laura Dobrotă se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a realiza serviciile oferite sau pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare. 

Limitarea răspunderii

Laura Dobrotă nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Laura Dobrotă nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe www.lauradobrota.ro, postat pe www.lauradobrota.ro de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații la adresa de e-mail office@lauradobrota.ro.

Litigii

În cazul unor eventuale conflicte între Laura Dobrotă și clienții săi, se va încerca, mai întâi, rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Notă:

În cazul în care datele personale sunt pierdute, sunt deteriorate, furate sau compromise Laura Dobrotă va raporta încălcarea către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de 72 de ore de la constatarea încălcării și va notifica fără întârziere persoanele relevante în cazul în care sunt susceptibile de a fi afectate de incident. Dacă aveți o întrebare privind exercitarea vreunuia dintre drepturile dvs. menționate mai sus sau orice solicitare de adresare, scrieți la adresă de e-mail: office@lauradobrota.ro.

Agenție Marketing Business Art